FORCESILLTABIEN
  • ทะเบียนรถ
  • ทะเบียนรถ
  • ทะเบียนรถ
  • ทะเบียนรถ
  • ทะเบียนรถ
  • ทะเบียนรถ
  • ทะเบียนรถ
  • ทะเบียนรถ
  • ทะเบียนรถ

การเลือกเลขทะเบียนรถที่เป็นมงคลสูงสุดต่อเจ้าของ

การเลือกเลขทะเบียนรถที่เป็นมงคลสูงสุดต่อเจ้าของ

 

น่าจะกล่าวได้ว่า ความนิยมใน ‘เลขทะเบียนสวย’ ซึ่งกลายเป็นกระแสที่แรงไม่เลิกสำหรับสังคมไทย ส่วนหนึ่งก็ด้วยความเชื่อในอิทธิพลของ ‘ตัวเลข’ ที่สามารถเสริมดวงชะตาบารมีให้แก่ผู้ได้ครอบครอง โดยเฉพาะเมื่อเป็นตัวเลขที่ติดยานพาหนะ ซึ่งตามหลักโบราณ พาหนะคู่กาย ดังเช่น ม้าศึก, รถศึก ย่อมเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ขับขี่ เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งชัยชนะและความสำเร็จ หากได้ตัวเลขดีที่ต้องโฉลกไว้กับพาหนะ ก็จะโน้มนำความดีงามทั้งปวงมาให้เจ้าของในยามที่ใช้เดินทาง การงานจะลุล่วง เกิดลาภผล รอดพ้นจากภยันตราย ดุจเดียวกับขุนศึกที่ออกรบแล้วกลับมาพร้อมผลสัมฤทธิ์ดังคาดหวัง
อย่างไรก็ตาม ดวงชะตาของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามย่อมแตกต่างกันตามพื้นภูมิ, อิทธิพลจากจักรราศี และบุญกรรมแต่ปางก่อน ส่งผลถึงตัวเลขมงคลของแต่ละบุคคลย่อมหาใช่จะเป็นตัวเลขเดียวกัน ไม่ต่างจากเสื้อผ้าอาภรณ์ ซึ่งแม้จะเป็นของ
แบรนด์เนมราคาแพง แต่บางคนใส่แล้วไม่เข้ากับบุคคลิก ครั้นพอเปลี่ยนไปใส่อีกสไตล์ กลับเหมาะเจาะดูดีไร้ที่ตำหนิ
ความสำคัญในการเลือกเลขทะเบียนสวยมาใช้ จึงต้องเลือกให้เหมาะกับพื้นดวงของคุณเป็นสำคัญ บางครั้งเลขโฟร์-เลขตอง ที่ใครๆ ต่างใฝ่หาและทุ่มเทเพื่อให้ได้มาครอบครองนั้น อาจจะส่งผลดีต่อชีวิตได้จริง แต่สำหรับคุณ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายขนาดนั้น เพียงแค่เลขคู่เหมือน หรือ เลขเรียง ซึ่งเผอิญเป็นเลขมงคล ‘เฉพาะ’ ของตัวคุณ การได้ครอบครองก็สามารถส่งผลค้ำคูณเกื้อหนุนให้คุณรุ่งเรืองไม่ต่างจากการมีเลขโฟร์-เลขตอง เช่นกัน ทว่าประหยัดและง่ายกว่าเป็นไหนๆ
 
น่าจะกล่าวได้ว่า ความนิยมใน ‘เลขทะเบียนสวย’ ซึ่งกลายเป็นกระแสที่แรงไม่เลิกสำหรับสังคมไทย ส่วนหนึ่งก็ด้วยความเชื่อในอิทธิพลของ ‘ตัวเลข’ ที่สามารถเสริมดวงชะตาบารมีให้แก่ผู้ได้ครอบครอง โดยเฉพาะเมื่อเป็นตัวเลขที่ติดยานพาหนะ ซึ่งตามหลักโบราณ พาหนะคู่กาย ดังเช่น ม้าศึก, รถศึก ย่อมเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ขับขี่ เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งชัยชนะและความสำเร็จ หากได้ตัวเลขดีที่ต้องโฉลกไว้กับพาหนะ ก็จะโน้มนำความดีงามทั้งปวงมาให้เจ้าของในยามที่ใช้เดินทาง การงานจะลุล่วง เกิดลาภผล รอดพ้นจากภยันตราย ดุจเดียวกับขุนศึกที่ออกรบแล้วกลับมาพร้อมผลสัมฤทธิ์ดังคาดหวังอย่างไรก็ตาม ดวงชะตาของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามย่อมแตกต่างกันตามพื้นภูมิ, อิทธิพลจากจักรราศี และบุญกรรมแต่ปางก่อน ส่งผลถึงตัวเลขมงคลของแต่ละบุคคลย่อมหาใช่จะเป็นตัวเลขเดียวกัน ไม่ต่างจากเสื้อผ้าอาภรณ์ ซึ่งแม้จะเป็นของแบรนด์เนมราคาแพง แต่บางคนใส่แล้วไม่เข้ากับบุคคลิก ครั้นพอเปลี่ยนไปใส่อีกสไตล์ กลับเหมาะเจาะดูดีไร้ที่ตำหนิความสำคัญในการเลือกเลขทะเบียนสวยมาใช้ จึงต้องเลือกให้เหมาะกับพื้นดวงของคุณเป็นสำคัญ บางครั้งเลขโฟร์-เลขตอง ที่ใครๆ ต่างใฝ่หาและทุ่มเทเพื่อให้ได้มาครอบครองนั้น อาจจะส่งผลดีต่อชีวิตได้จริง แต่สำหรับคุณ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายขนาดนั้น เพียงแค่เลขคู่เหมือน หรือ เลขเรียง ซึ่งเผอิญเป็นเลขมงคล ‘เฉพาะ’ ของตัวคุณ การได้ครอบครองก็สามารถส่งผลค้ำคูณเกื้อหนุนให้คุณรุ่งเรืองไม่ต่างจากการมีเลขโฟร์-เลขตอง เช่นกัน ทว่าประหยัดและง่ายกว่าเป็นไหนๆ
โปรดทราบว่าในตำราเลขศาสตร์อันเป็นสากลและเป็นสัจจะจริงแท้ ไม่มีเลขใดหรือตัวอักษรใดเป็นกาลกิณีทั้งสิ้น เพราะเลขทุกเลข, ตัวอักษรทุกตัว ต่างมีความสำคัญ รวมถึงหน้าที่แห่งการดำรงอยู่ของมัน ถ้าไม่มีเลข 4 (เลขกาลกิณีตามความเชื่อแบบจีน) เลข 5-6-7-8 จะมีได้อย่างไร หรือเลข 6 (เลขกาลกิณีตามความเชื่อของไทย) คนที่เกิดวันที่ 6 เดือน 6 ก็คงมีชีวิตย่ำแย่หาใครประสบความสำเร็จไม่ได้เลย หรือ เลข 0 ซึ่งทั้งชื่อเรียกและความหมาย ล้วนไม่เป็นมงคล แต่หากมันอยู่ข้างหลังเลขอื่นโดยมี 0 อยู่เยอะๆ ถามว่ามันจะมีค่าไหมล่ะ
เพราะฉะนั้น ทุกเลข-ทุกตัวอักษร ก็เปรียบเสมือนตัวแทนของแต่ละคน ซึ่งล้วนมีดีบ้าง-ไม่ดีบ้าง ขึ้นอยู่กับ ‘องค์ประกอบ’ อื่นๆ ว่าจะช่วยส่งเสริมในทางดีให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป จนกลบลบเลือนความไม่ดีที่มีอยู่-ได้หรือไม่ 
เลขที่ถือว่าเป็นกาลกิณีดังที่ยกตัวอย่างมา ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเลขมงคลอันมีคุณค่า หากประกอบด้วยตัวเลขเคียงข้างที่เอื้อหนุน, หมวดอักษรที่เกื้อกูลและที่สำคัญ พื้นชะตาของผู้ครอบครองที่สมพงษ์กัน
ตามตำราเลขศาสตร์ นอกจากจะบ่งชี้ถึงตัวเลขมงคลที่เกิดจากการแปลงค่าตัวอักษรและตัวเลขทะเบียนรถแล้ว หากจะให้ส่งผลคลอบคลุมจริงๆ ก็อย่าละเลย ตัวเลขประจำหลักชะตาของผู้ครอบครองรถ-ด้วยเป็นอันขาด
เพราะถึงเลขทะเบียนสวยขนาดไหน มีผู้คนให้ความนิยมแย่งกันประมูลในราคาสูงเพียงใด แต่หากขัดกับพื้นชะตาของผู้ครอบครอง ก็ย่อมไม่สามารถเปล่งประกายแห่ง ‘มงคล’ ทั้งปวงออกมาเป็นประโยชน์ได้สูงสุด...นับเป็นเรื่องน่าเสียดายยิ่ง
ฉะนั้น ตำราเลขศาสตร์จึงมีวิธีวิเคราะห์แบบ ‘ทวิมาตร’ ที่นำเอาเลขพื้นชะตาที่ได้จากทะเบียนรถ มาผนึกรวมกับ ตัวเลขที่ได้จากพื้นชะตาเกิดของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์รถ ผลสรุปที่ออกมาบ่งชี้ได้ถึงลักษณะเฉพาะของการใช้รถคันนี้อย่างถูกโฉลก และสามารถส่งเสริมให้ผู้ครอบครองประสบความสำเร็จได้อย่างไร
วิธีคำนวณหา ‘เลขพื้นชะตา’ ของผู้ครอบครองรถ
1. ถ้าคุณมีชื่อเป็นเจ้าของรถอย่างถูกต้อง ให้นำวันเดือนปีเกิด แปลงเป็นตัวเลขได้ดังนี้ (ตำรานี้ ไม่นับวันที่ แต่จะนับเฉพาะวันในรอบสัปดาห์) 
วันอาทิตย์  มีค่าเท่ากับ  1
วันจันทร์  มีค่าเท่ากับ  2
วันอังคาร  มีค่าเท่ากับ  3
ไล่ไปเรื่อยๆ จนถึง วันเสาร์ มีค่าเท่ากับ 7
2. การไล่จำนวนเดือนก็เช่นเดียวกัน จากมกราคม มีค่าเท่ากับ 1 ไปจนถึงธันวาคม มีค่าเท่ากับ 12
3. การไล่จำนวนปี ตำรานี้ใช้ปีนักษัตริย์ ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน (นับขึ้นปีใหม่ ทุกวันที่ 13 เม.ย.อย่างเช่นปี 2554 เป็นปีเถาะ แต่หากเกิดก่อน 13 เม.ย. ก็จะเป็นปีขาล ส่วนปีเถาะก็จะเริ่มนับจาก 13 เม.ย. 2554 ไปจนถึง 12 เม.ย. 2555) 
นับปีชวดมีค่าเท่ากับ 1 , ฉลู มีค่าเท่ากับ 2 ไปจนถึง กุน มีค่าเท่ากับ 12 
4. นำตัวเลขทั้งสามหมวด (วัน, เดือน, ปี) มารวมกัน สมมุติ คุณเกิดวันพฤหัส 30 พ.ย. 2504 ปีฉลู ถอดเป็นตัวเลขได้ 5+11+2 เพราะฉะนั้น ตัวเลขพื้นชะตาเกิดของคุณคือ 18 
เลขพื้นชะตาทะเบียนรถ ผนึกรวม เลขพื้นชะตาผู้ครอบครองรถ
1. นำตัวเลขทั้ง 2 จำนวนดังกล่าวมาบวกกัน ได้จำนวนเท่าไหร่ตั้งเอาไว้ก่อน (สมมุติ ว่าเป็นตัวเลข 23 กับ 18 บวกกันเท่ากับ 41) 
2. เช็คดูว่าวันที่คุณได้ครอบครองรถ (จดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถเป็นชื่อคุณ) ตรงกับวันที่เท่าไหร่ เป็นวันคู่หรือวันคี่
3. ถ้าเป็น ‘วันคู่’ ให้นำตัวเลขผลรวมระหว่างพื้นชะตาจากทะเบียนรถ กับ พื้นชะตาเกิดผู้ครอบครองรถ มาหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่ได้ไม่สำคัญ เราจะมาดูที่ ‘เศษ’ จากการหารว่า ไม่มีเศษ (0) หรือ เหลือ เศษ (1) 
4. แต่ถ้าเป็น ‘วันคี่’ ให้นำตัวเลขผลรวมระหว่างพื้นชะตาจากทะเบียนสวย กับ พื้นชะตาครอบครอง มาหารด้วย 3 ผลลัพธ์ได้จำนวนเท่าใดไม่สำคัญ สิ่งที่จะใช้ในการทำนายอยู่ที่ ‘เศษ’ จากการหาร ซึ่งจะมีทั้ง ไม่มีเศษ (0) หรือ เศษ 1 หรือ เศษ 2
ความแตกต่างในคำทำนายซึ่งจะเป็นไปตามเศษตัวเลขดังกล่าว แม่นยำ
จนคุณต้องทึ่ง!!
วิธีคำนวณหา ‘เลขพื้นชะตา’ 
จากทะเบียนรถ
1.แปลงตัวอักษรหมวดทะเบียนของคุณ เป็นตัวเลขได้ดังนี้
ก ถ ท ภ = 1
ข บ ป ง ช = 2
ต ฒ ฆ = 3
ค ธ ร ญ ษ = 4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5
จ ล ว อ = 6
ศ ส = 7
ย ผ ฝ พ ฟ = 8
ฐ = 9
(ตัวอักษร ด, ฑ, ซ, ฏ, ฃ และ ฅ ไม่มีในหมวดอักษรทะเบียน)
2. นำตัวเลขที่แปลงค่าจากตัวอักษร บวกกันก่อนแล้วค่อยเอาไปรวมกับผลบวกของตัวเลขทะเบียนรถ
3. สมมุติ ทะเบียนรถคุณคือ ศว 1234 (ศ=7 ว=6 ผลรวมคือ 13 ส่วนเลขทะเบียน 1234 ผลรวมคือ 1+2+3+4=10 เอา 13+10 ผลสรุปได้ 23 เพราะฉะนั้น 23 คือ เลขพื้นชะตาของทะเบียนรถคุณ


ขอบคุณข้อมูลจากเว็ปไซต์ tabienrod.com 

 Tag :: ทะเบียนสวย, เลือกเลขทะเบียน, เลขมงคล
เข้าชมแล้ว :: 4506 ครั้ง | กลับหน้าหลัก

 

Contact Information

รับซื้อขายจองประมูลแลกเปลี่ยน ทะเบียนรถ ทะเบียนสวย,ทะเบียนรถยนต์,ทะเบียนรถสวย, ขายเลขทะเบียนรถสวย,ขายเลขทะเบียนรถ, ขายทะเบียนรถสวย,ทะเบียนประมูล, ป้ายเสริมดวงชะตา,เลขมงคล,ทะเบียนรถถูก, ป้ายขาว-ดำ,ป้ายกราฟฟิค,หมวด ญญ สนใจติดต่อ คุณฟอส 087-632-9999 , 085-132-2234 | Email : info@forcesilltabien.com


 
สถิติเข้าชมเว็บทั้งหมด 458,096 ครั้ง | จำนวนคนออนไลน์ 1 คน
Page generated in 0.0083 seconds ! (9 query)