การขอเลขทะเบียนใหม่ซึ่งยังไม่เคยออกให้รถคันใดมาก่อน ทั้งสำหรับรถใหม่และรถที่จดทะเบียนแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนเลขทะเบียนสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. จองหมายเลขทะเบียนใหม่ ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกหรือปรึกษากับทางเรา
2. เตรียมเอกสารในการยื่นเรื่อง
3. ติดต่อสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 5 เขตจตุจักร โดยสามารถติดต่อการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถได้ที่อาคาร 2 กรมการขนส่งทางบก
4. ดำเนินการจดทะเบียนภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับป้ายทะเบียน หากเกิน 15 วัน จะถูกดำเนินการยกเลิกป้ายทะเบียน
5. จดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ เพื่อรับป้ายทะเบียนรถยนต์และสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ


หลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
2. รายละเอียดรถ (ยี่ห้อรถ, รุ่นรถ)
3. เลขเครื่องรถยนต์
4. เลขตัวถังรถยนต์
5. สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีรถจดทะเบียนแล้ว)
6. เอกสารการจองเลขทะเบียนรถจากเว็บไซต์ (หากมี)
7. หากเป็นผู้ดำเนินการแทน จะต้องมีใบมอบอำนาจจากเจ้าของรถ

ทะเบียน VIP เลขสวย คัดมาให้เลือกชม


  • Forcesilltabien ขายทะเบียน เลขทะเบียนมงคล ป้ายทะเบียนประมูล เลขทะเบียนรถสวย
    จําหน่ายทะเบียนรถสวย ทะเบียนรถประมูล รับจัดหาทะเบียน สวยได้ตามใจสั่ง โทร คุณฟอส 095-789-6497 , 087-632-9999 | Line :  FORCESILLTABIEN1  ทะเบียนสวย ราคาไม่แพง จัดส่งไว จดทะเบียนได้ทันที

บริการลูกค้า